O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Formatowanie tekstu (i jeszcze więcej selektorów)

W TYM ROZDZIALE

  • Właściwości dotyczące czcionek

  • Czcionki osadzone i stosy czcionek

  • Ustawienia wiersza tekstu, takie jak wysokość wiersza, wcięcie oraz wyrównanie

  • Dekoracje tekstu, takie jak podkreślenie, kapitaliki lub cienie

  • Odstępy między literami i słowami

  • Selektory kontekstowe (potomne) identyfikatorów oraz klas

  • Specyficzność

Skoro już zaczęliśmy zajmować się formatowaniem tekstu, warto nieco pogłębić naszą wiedzę na ten temat. W tym rozdziale zostanie omówionych piętnaście nowych właściwości CSS-a wykorzystywanych do zmieniania wyglądu tekstu. Przy okazji nauczysz się również, w jaki sposób korzysta się z bardziej zaawansowanych selektorów odnoszących się do elementów znajdujących się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required