O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Pływanie oraz pozycjonowanie

W TYM ROZDZIALE

  • Elementy pływające po prawej i lewej stronie

  • Zapobieganie pływaniu elementów

  • Wyłączanie pływania elementów

  • Pozycjonowanie względne

  • Pozycjonowanie bezwzględne oraz bloki zawierające elementy

  • Pozycjonowanie sztywne

Znamy już dziesiątki właściwości CSS-a, które pozwalają na zmianę wyglądu elementów tekstowych oraz generowanych przez nie pojemników. Dotychczas jednak po prostu przyozdabialiśmy elementy pojawiające się w dokumencie.

W tym rozdziale przyjrzymy się pływaniu oraz pozycjonowaniu — metodom wykorzystywanym w CSS-ie do przełamania normalnego układu dokumentu i innego rozmieszczenia elementów na stronie. Element pływający (ang. floating) jest przesuwany w prawo lub lewo, a następujący po nim ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required