O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Układ strony i CSS

W TYM ROZDZIALE

  • Sztywny, płynny oraz elastyczny układ strony

  • Szablony dwu- oraz trzykolumnowe wykorzystujące elementy pływające

  • Układ strony niezależny od dokumentu źródłowego wykorzystujący elementy pływające

  • Szablony trzykolumnowe wykorzystujące elementy pozycjonowane

  • Wyśrodkowanie strony o sztywnych wymiarach

Teraz, gdy rozumiemy już zasady rządzące przemieszczaniem elementów na stronie za pomocą pływania oraz pozycjonowania, możemy wykorzystać te narzędzia w standardowych układach strony. W tym rozdziale przyjrzymy się różnym podejściom do projektów stron opartych na CSS-ie. Udostępnione zostaną również pewne podstawowe szablony, które pomogą nam w budowaniu prostych stron internetowych z dwoma czy trzema kolumnami. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required