O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Przekształcenia, transformacje i animacje

W TYM ROZDZIALE

  • Tworzenie płynnych przekształceń

  • Przesuwanie, obracanie i skalowanie elementów

  • Łączenie przekształceń i transformacji

  • Kilka słów o transformacjach 3D

  • Kilka słów o animacjach klatkowych

Widzieliśmy już, jak można wykorzystać style CSS do tworzenia efektów wizualnych, takich jak zaokrąglone narożniki, kolorowe gradienty i cienie, dla których wcześniej trzeba było przygotowywać grafikę. W tym rozdziale przyjrzymy się kilku właściwościom CSS3 pozwalającym na generowanie animowanych efektów interaktywnych, które wcześniej dało się zrealizować tylko za pomocą JavaScriptu lub technologii Flash.

Zaczniemy od przejść (ang. transitions), czyli ciekawej metody płynnego przejścia z jednego stylu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required