O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Techniki CSS

W TYM ROZDZIALE

  • Zerowanie stylów CSS

  • Zastępowanie tekstu obrazkami

  • Technika CSS Sprites

  • Nadawanie stylów formularzom

  • Nadawanie stylów tabelom

  • Używanie zapytań dotyczących mediów

W tym miejscu książki masz już solidne podstawy w tworzeniu arkuszy stylów. Potrafisz nadawać style tekstowi i pojemnikom elementów, tworzyć układy strony z wykorzystaniem elementów pływających, a nawet dodawać proste efekty animacji. Istnieje jeszcze kilka właściwości i często stosowanych technik CSS, o których warto się dowiedzieć przed przejściem do poznawania języka JavaScript w czwartej części książki.

Ten rozdział jest zbiorem różnego rodzaju informacji. Zaczyna się od kilku technik będących podstawą dla każdego twórcy stron: wyzerowania stylów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required