O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Korzystanie z JavaScriptu

W TYM ROZDZIALE

  • Wykorzystanie struktur DOM do manipulowania elementami, atrybutami i treścią

  • Stosowanie wypełniaczy w celu ujednolicenia pracy przeglądarek

  • Używanie javascriptowych bibliotek

  • Krótkie wprowadzenie do technologii Ajax

Autor: Mat Marquis

Skoro masz już jako takie pojęcie o języku JavaScript, zastanowimy się nad tym, jak można by go wykorzystać do tworzenia nowoczesnych stron internetowych. Najpierw przyjrzymy się skryptom wykorzystującym struktury DOM, co pozwala na manipulowanie elementami strony, ich atrybutami oraz tekstem prezentowanym na stronie. Omówię też kilka źródeł gotowych skryptów w języku JavaScript, które pozwalają na sporą oszczędność czasu i pracy. Poznasz również niektóre „wypełniacze”, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required