O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Podstawy grafiki stron internetowych

W TYM ROZDZIALE

  • Skąd wziąć obrazki

  • Przegląd formatów GIF, JPEG oraz PNG

  • Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka

  • Zmiana wielkości obrazków w Photoshopie

  • Przezroczystość binarna oraz alfa

  • Wprowadzenie do SVG

O ile nie planujesz publikować witryn składających się z samego tekstu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie obędziesz się bez wiedzy o tym, jak tworzy się grafikę na potrzeby stron internetowych. Dla wielu osób może to oznaczać pierwszy kontakt z programem do edycji grafiki, a także konieczność zdobycia podstawowych umiejętności w tym zakresie. Doświadczeni projektanci przyzwyczajeni do projektowania dla druku, być może będą musieli dostosować swój styl oraz sposób pracy w celu przestawienia się na ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required