CZĘŚĆ II ZNACZNIKI HTML I STRUKTURA DOKUMENTU

ROZDZIAŁ 4. TWORZENIE PROSTEJ STRONY (PRZEGLĄD JĘZYKA HTML)

W TYM ROZDZIALE:

Wprowadzenie do elementów oraz atrybutów

Wstawianie znaczników w prostym dokumencie

Elementy tworzące strukturę dokumentu

Rozwiązywanie problemów z niedziałającymi stronami internetowymi

W pierwszej części książki został przedstawiony ogólny przegląd środowiska pracy projektantów stron internetowych. Po tym wprowadzeniu czas zakasać rękawy i przejść do tworzenia prawdziwej strony internetowej. Będzie ona prosta, jednak nawet najbardziej skomplikowane strony są oparte na opisanych tu zasadach.

W tym rozdziale utworzymy prostą stronę internetową, byś mógł się przekonać, jak w praktyce stosuje się znaczniki HTML. Przedstawione ...

Get Projektowanie stron internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.