ROZDZIAŁ 13. KOLORY I TŁA

(I JESZCZE WIĘCEJ SELEKTORÓW ORAZ ZEWNĘTRZNE ARKUSZE STYLÓW)

W TYM ROZDZIALE:

Nazwy kolorów w CSS-ie

Określanie wartości RGB kolorów

Kolory tła oraz pierwszego planu

Kontrolowanie powtarzania oraz pozycji obrazków tła

Gradienty

Selektory pseudoklas, pseudoelementów i atrybutów

Zewnętrzne arkusze stylów

Kto miał przyjemność widzieć internet w 1993 roku? Strony były wtedy dość monotonne, tło zawsze było szare, a tekst czarny. Wtedy pojawiła się przeglądarka Netscape Navigator, a w niej atrybuty pozwalające na podstawową (ale bardzo oczekiwaną) kontrolę nad kolorami czcionki oraz tła. Przez całe lata musiało to wystarczać twórcom oraz użytkownikom stron internetowych. Na szczęście teraz mamy do dyspozycji właściwości arkuszy stylów, które odstawiają te stare atrybuty na boczny tor.

W tym rozdziale omówimy dość sporo materiału. Wprowadzę oczywiście mnóstwo właściwości związanych z określaniem kolorów oraz tła. Rozszerzę też zbiór poznanych przez nas selektorów i pokażę, w jaki sposób tworzy się zewnętrzne arkusze stylów. Naszym pierwszym zadaniem będzie omówienie możliwości wybierania koloru w CSS-ie oraz natury koloru na monitorach komputerów.

OKREŚLANIE WARTOŚCI KOLORU

Istnieją dwa główne sposoby podawania kolorów w arkuszach stylów: za pomocą zdefiniowanej angielskiej nazwy koloru, tak jak robiliśmy to dotychczas:

color: red; color: olive; color: blue;

lub — co jest częściej spotykane — za pomocą wartości liczbowej określającej dany kolor RGB (model ...

Get Projektowanie stron internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.