Rozdział 6. Usługi pofragmentowane

W poprzednim rozdziale zobaczyłeś, jaką wartość mają zreplikowane bezstanowe usługi dla niezawodności, redundancji i skalowania. W tym rozdziale zajmiemy się usługami pofragmentowanymi. W przedstawionych wcześniej zreplikowanych usługach każda replika była w całości homogeniczna i zdolna do obsłużenia każdego żądania. W przeciwieństwie do usług zreplikowanych, w usługach pofragmentowanych każda replika, czyli fragment, jest w stanie obsłużyć tylko część wszystkich żądań. Węzeł równoważenia obciążenia, czyli root (korzeń), jest odpowiedzialny za sprawdzenie każdego żądania i przesłanie go do odpowiedniego fragmentu (lub fragmentów) w celu przetworzenia. Ta różnica pomiędzy usługami zreplikowanymi i pofragmentowanymi ...

Get Projektowanie systemów rozproszonych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.