Rozdział 10. Infrastruktura jako kod

Zanim nasze stanowiska otrzymały fantazyjne tytuły DevOps, byliśmy zwykłymi administratorami systemów, nazywanymi w skrócie sysadminami. Były to ciemne czasy sprzed ery chmury obliczeniowej, kiedy musieliśmy ładować bagażniki naszych samochodów fizycznymi serwerami, jeździć do lokalizacji przedstawicielstw firmy, aby tam instalować serwery na półkach, okablowywać je, podłączać przenośny monitor, klawiaturę i mysz, aby je po kolei skonfigurować. Grig wciąż wzdraga się na myśl o godzinach spędzonych w tych odległych lokalizacjach, w wychłodzonych klimatyzatorami pomieszczeniach oświetlonych jaskrawym światłem. Musieliśmy być mistrzami w pisaniu skryptów Bash, potem dojrzeliśmy do Perla, a ci z nas, którzy mieli więcej szczęścia, do Pythona. Jak mówią, internet w czasach około roku 2004 był poklejony taśmą klejącą i gumą do żucia.

Mniej więcej w okresie od 2006 do 2007 roku, odkryliśmy magiczny świat Amazon EC2. Mogliśmy dostarczać (ang. provision) serwery za pośrednictwem spójnego, prostego interfejsu typu wskaż i kliknij, albo za pomocą narzędzi wiersza polecenia. Nie trzeba było już jeździć do odległych lokalizacji, układać fizycznych serwerów na półkach i ich okablowywać. Można było bez trudu podłączyć 10 egzemplarzy EC2 jednocześnie. Lub nawet 20! Lub nawet 100! Praktycznie bez ograniczeń. Szybko jednak zorientowaliśmy się, że ręczne podłączanie się do każdego egzemplarza EC2 za pomocą SSH, a następnie ręczne konfigurowanie aplikacji na każdym ...

Get Python dla DevOps now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.