Rozdział 2. Automatyzacja zadań dotyczących plików i systemu plików

Do własności Pythona stwarzających olbrzymie możliwości należą mechanizmy wykonywania działań na tekście oraz plikach. W świecie DevOps nieustannie parsujemy, przeszukujemy i modyfikujemy tekst w plikach, na przykład podczas przeszukiwania logów aplikacji lub dystrybucji plików konfiguracyjnych. Pliki są mechanizmem utrwalania stanu danych, kodu i konfiguracji; dzięki logom pozwalają analizować to, co wydarzyło się w systemie, oraz zapewniają sposób zarządzania konfiguracją. W Pythonie można tworzyć, czytać i modyfikować pliki oraz tekst w kodzie, a następnie wielokrotnie z tego kodu korzystać. Automatyzacja tych zadań jest jedną z cech nowoczesnego podejścia DevOps, która odróżnia ...

Get Python dla DevOps now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.