O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Konwencje

W książce zastosowano następujące konwencje:

[]

W formatach składni elementy w nawiasach kwadratowych są zazwyczaj opcjonalne. Nawiasy kwadratowe są również używane w niektórych elementach składni Pythona (np. w listach).

*

W formatach składni wyrażenie, za którym jest gwiazdka, może się powtarzać zero lub więcej razy. Gwiazdka jest również wykorzystywana w niektórych elementach składni Pythona (np. w mnożeniu).

a | b

W formatach składni elementy oddzielone poziomą kreską oznaczają alternatywę. Kreska jest również wykorzystywana w niektórych elementach składni Pythona (np. w uniach).

Kursywa

Oznacza nowe pojęcia, adresy URL, nazwy plików i narzędzi.

Czcionka o stałej szerokości

Oznacza kod, polecenia i opcje wiersza poleceń, a także nazwy modułów, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required