ROZDZIAŁ 9.

Moduł multiprocessing

Domyślnie narzędzie CPython nie używa wielu procesorów. Po części wynika to z tego, że język Python został stworzony w czasach dominacji jednordzeniowych układów, a po części z faktu, że właściwie wykorzystywanie przetwarzania równoległego ...

Get Python. Programuj szybko i wydajnie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.