O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. O autorach

David Beazley jest niezależnym programistą i autorem. Mieszka w Chicago. Pracuje przede wszystkim nad narzędziami programistycznymi, rozwija niestandardowe oprogramowanie i prowadzi praktyczne kursy z zakresu programowania dla programistów, naukowców i inżynierów. Najbardziej znany jest z pracy nad językiem Python. Utworzył kilka pythonowych pakietów o otwartym dostępie do kodu źródłowego (m.in. Swiga i PLY) oraz napisał znaną książkę Python Essential Reference (wyd. polskie: Python. Programowanie(), wydawnictwo RM, 2002). Ponadto David ma duże doświadczenie w programowaniu systemów w językach C i C++ oraz językach asemblerowych.

Brian K. Jones jest administratorem systemu na wydziale nauk komputerowych Uniwersytetu Princeton. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required