O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Łańcuchy znaków i tekst

W prawie każdym przydatnym programie potrzebne jest przetwarzanie tekstu — czy to przy parsowaniu informacji, czy to przy generowaniu danych wyjściowych. W tym rozdziale koncentrujemy się na standardowych problemach związanych z manipulowaniem tekstem, m.in. na rozdzielaniu, przeszukiwaniu, podstawianiu, analizie leksykalnej i parsowaniu łańcuchów znaków. Wiele z tego rodzaju zadań można łatwo wykonać za pomocą wbudowanych metod łańcuchów znaków. Jednak bardziej skomplikowane operacje wymagają wykorzystania wyrażeń regularnych lub tworzenia kompletnych parserów. Tu omówiono wszystkie te zagadnienia, a ponadto wyjaśniono pewne skomplikowane aspekty stosowania kodowania Unicode.

2.1. Podział łańcuchów znaków po ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required