O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Liczby, daty i czas

Wykonywanie obliczeń matematycznych na liczbach całkowitych i zmiennoprzecinkowych w Pythonie jest proste. Jeśli jednak obliczenia dotyczą ułamków, tablic, dat lub czasu, wymagają więcej pracy. W tym rozdziale koncentrujemy się na zagadnieniach z tej drugiej kategorii.

3.1. Zaokrąglanie liczb

Problem

Programista chce zaokrąglić liczbę zmiennoprzecinkową do określonej liczby miejsc po przecinku.

Rozwiązanie

Przy prostym zaokrąglaniu można wykorzystać wbudowaną funkcję round(value, ndigits):

>>> round(1.23, 1)
1.2
>>> round(1.27, 1)
1.3
>>> round(-1.27, 1)
-1.3
>>> round(1.25361,3)
1.254
>>>

Gdy wartość znajduje się dokładnie między dwiema innymi, jest zaokrąglana do najbliższej liczby parzystej. Dlatego wartości 1,5 i 2,5 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required