Przedmowa

Nowości wprowadzone w drugim wydaniu

Pierwsze wydanie tej książki zostało opublikowane w 2012 roku, gdy otwarte biblioteki Pythona przeznaczone do analizy danych, takie jak np. pandas, były nowością i rozwijały się błyskawicznie. W drugim, zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej książki zmodyfikowałem opublikowane wcześniej treści, tak aby były zgodne z nowymi wersjami pakietów, a także wzbogaciłem je o opisy nowych funkcji, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Wprowadzając nowe treści, uwzględniłem również narzędzia, które nie istniały w 2012 roku lub były zbyt słabo rozwinięte, aby traktować je na poważnie. Starałem się pomijać zagadnienia związane z nowatorskimi otwartymi projektami, które nie zdążyły się jeszcze ...

Get Python w analizie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.