Rozdział 19. Zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcji

Niniejszy rozdział wprowadza wiele bardziej zaawansowanych zagadnień związanych z funkcjami — funkcje rekurencyjne, atrybuty i adnotacje, wyrażenie lambda, narzędzia programowania funkcyjnego, takie jak map i filter. To bardziej zaawansowane narzędzia, których część Czytelników może nie napotkać w swojej codziennej pracy. Jednak z powodu ich znaczenia w niektórych dziedzinach programowania użyteczna może okazać się ich znajomość choćby na podstawowym poziomie. Na przykład konstrukcje lambda są dość powszechne w programowaniu graficznych interfejsów użytkownika, a techniki programowania funkcyjnego są coraz bardziej popularne w kodzie Pythona.

Część sztuki wykorzystywania funkcji polega ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.