Rozdział 34. Szczegółowe informacje dotyczące wyjątków

W poprzednim rozdziale przyjrzeliśmy się nieco działaniu instrukcji powiązanych z wyjątkami. W tym zagłębimy się w to zagadnienie znacznie bardziej — w niniejszym rozdziale znaleźć można bardziej formalne wprowadzenie do składni przetwarzania wyjątków w Pyt­honie. Zapoznamy się tutaj zwłaszcza ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi instrukcji try, raise, assert oraz with. Jak zobaczymy, choć instrukcje te są stosunkowo proste, oferują duże możliwości w zakresie radzenia sobie z wyjątkami w kodzie napisanym w Pythonie.

Jedna uwaga proceduralna: zagadnienie wyjątków w ostatnich ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.