Rozdział 40. Metaklasy

W poprzednim rozdziale omówiliśmy dekoratory i zapoznaliśmy się z różnymi przykładami ich użycia. W ostatnim rozdziale książki nadal pozostaniemy w kręgu tworzenia narzędzi i przedstawimy kolejne zaawansowane zagadnienie — metaklasy (ang. metaclasses).

W pewnym sensie metaklasy po prostu rozszerzają model wstawiania kodu dekoratorów. Jak wiemy z poprzedniego rozdziału, dekoratory funkcji i klas pozwalają nam przechwytywać i rozszerzać wywołania funkcji oraz wywołania tworzące instancje klasy. W podobny sposób metaklasy pozwalają nam przechwytywać i rozszerzać tworzenie klas — udostępniają API służące do wstawiania dodatkowej logiki, która ma być wykonana na zakończenie instrukcji class. Metaklasy robią to jednak w sposób ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.