Rozdział 3. Jak wykonuje się programy?

Nadszedł już czas, aby w końcu uruchomić jakiś kod. Skoro wiemy już nieco o modelu wykonywania programów, możemy wreszcie zabrać się za prawdziwe programowanie w Pythonie. Od teraz zakładam, że masz już na swoim komputerze zainstalowanego Pythona. Jeżeli tak nie jest, powinieneś wrócić na początek poprzedniego rozdziału oraz zajrzeć do dodatku A, gdzie znajdziesz wskazówki dotyczące instalacji i konfiguracji Pythona.

Istnieje wiele różnych sposobów nakazania Pythonowi, by wykonał wpisywany przez Ciebie kod. W tym rozdziale omówimy wszystkie techniki uruchamiania programów będące obecnie w powszechnym użyciu. Nauczysz się, w jaki sposób interaktywnie wpisywać kod i jak zapisywać ten kod w plikach, tak by ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.