Dodatek C Zmiany w języku Python a niniejsza książka

Niniejszy dodatek stanowi krótkie podsumowanie zmian wprowadzonych w ostatnich wersjach Pythona i opisanych w kolejnych wydaniach tej książki. Zawiera również odniesienia do zawartych w książce opisów różnych funkcjonalności. Dodatek jest przeznaczony zarówno dla czytelników wcześniejszych wydań, jak również programistów aktualizujących kody napisane w poprzednich wersjach.

Poniżej wymienione są zmiany wprowadzone w języku Python, opisane w kolejnych wydaniach książki:

  • niniejsze wydanie, z 2013 r., opisuje wersje Pythona 3.3 i 2.7;
  • czwarte wydanie, z 2009 r., opisuje wersje 2.6 i 3.0 (oraz niektóre funkcjonalności z wersji 3.1);
  • trzecie wydanie, z 2007 r., opisuje wersję 2.5;
  • pierwsze i ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.