Rozdział 1. Widok z góry

Co to znaczy „enterprise?”

Wielkie serwisy internetowe, takie jak Amazon, eBay czy Google, korzystają z tysięcy, a nawet dziesiątków tysięcy serwerów — o tym czytelnik zapewne doskonale wie. I niemal odruchowo konfrontuje to z własną aplikacją webową (bo prawdopodobnie choć jedną stworzył) obywającą się zaledwie kilkoma serwerami, pojedynczym serwerem czy nawet tylko fragmentem puli zasobów współużytkowanego serwera.

I natychmiast przychodzi refleksja: aplikacja wykonująca pracę wymagającą mocy tysiąca serwerów — to z jednej strony, imponujące, z drugiej natomiast, niewątpliwie wymagające niebanalnego projektu. No właśnie: jak się w ogóle do takiego projektu zabrać, jakie cele należy wyznaczyć, jakie podjąć decyzje, by w ...

Get Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.