O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Baza danych jak forteca

Gdybyśmy spytali prezesów, co w ich firmach jest najcenniejszym zasobem, większość odpowiedziałaby, że są nim ludzie. To bardzo pięknie brzmi i niekiedy może być prawdą, lecz raczej nie w firmie, której działalność uzależniona jest od przetwarzania danych. Owszem, kreatywni pracownicy z pewnością przyczynili się do tego, że firma wspaniale funkcjonuje i rozkwita, lecz podstawą tego funkcjonowania są zgromadzone dane. Ludzie zmieniają pracę, chorują, umierają. Utratę utalentowanego programisty można zrekompensować wyszkoleniem nowego (choć potrwa ono zapewne parę tygodni); błąd, który zakradnie się do krytycznych danych, początkowo niedostrzegalny, może z czasem uczynić z nich bezwartościowe składowisko gigabajtów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required