O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Budowanie solidnego modelu danych

Modelowanie danych to wielka sztuka. Bazując na sformułowanej w poprzednim rozdziale koncepcji przewodniej — bazy danych jako fortecy chroniącej bezcenną zawartość, a nie tylko składowiska gigabajtów do późniejszego wykorzystania — w tym rozdziale (i kilku następnych) zajmiemy się problematyką projektowania warstwy danych w taki sposób, by należycie spełniać mogła swe zadanie.

Cel ten osiąga się przede wszystkim przez zdefiniowanie w schemacie bazy ograniczeń wynikających z konieczności zachowania integralności referencyjnej. Ponadto schemat ten należy zaprojektować na tyle elastycznie, by wprowadzanie do niego zmian w przyszłości było w miarę łatwe, a nie stanowiło wysiłku wręcz herkulesowego — fatalnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required