O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Widoki zmaterializowane

Tworzenie identycznych widoków każdorazowo, kiedy są potrzebne, jest najprostszym rozwiązaniem, nieprzejawiającym negatywnych konsekwencji w przypadku mało obciążonych serwisów, operujących niewielkimi porcjami danych. Jednak z biegiem czasu, gdy:

  • aplikacja zyskuje na popularności, a jej obciążenie żądaniami zwiększa się o kilka rzędów wielkości,

  • w podobnym tempie rozrasta się objętość danych przechowywanych w bazie aplikacji,

  • komplikuje się logika aplikacji, wskutek czego renderowanie każdej strony obciąża zasoby obliczeniowe w coraz większym stopniu,

mimo niewątpliwie optymistycznych refleksji (sukces! sukces!), pojawiają się problemy z wydajnością, z dnia na dzień coraz bardziej dotkliwe, problemy, które nie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required