O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Specyfika SOA

Architektura SOA nie daje właściwie żadnych wytycznych dotyczących implementacji samych usług, poza oczywistymi wymogami, by różne, dobrze określone aspekty funkcjonalne problemu realizowane były przez różne aplikacje oraz by łączność między tymi aplikacjami zapewniona była przez wymianę komunikatów. Konkretny język programowania, konkretny mechanizm wymiany komunikatów, konkretny format komunikatów czy nawet ich zawartość — wszystko to pozostawiono w gestii programisty implementującego daną usługę.

Nie oznacza to jednak rozpoczynania pracy „od zera” i np. drobiazgowego definiowania, bajt po bajcie, formatu komunikatów wymienianych między aplikacjami przy implementowaniu każdej nowej usługi. Istnieją bowiem przemysłowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required