O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Zaczynamy

1.0. Wprowadzenie

Ruby on Rails od czasu wydania w lipcu 2004 r. zrewolucjonizował proces tworzenia aplikacji internetowych. Pozwolił programistom WWW pracować szybciej i wydajniej, bo umożliwiał błyskawiczne tworzenie aplikacji — co jest czynnikiem decydującym w naszych „internetowych” czasach. Na sukces Rails składa się kilka czynników. Oto one.

Konwencje zamiast konfiguracji

Zamiast zmuszać programistę do skonfigurowania każdego aspektu aplikacji, Rails jest pełen konwencji. Stosując się do nich, można pozbyć się niemal wszystkich plików konfiguracyjnych oraz sporej części dodatkowego kodu. Nieprzestrzeganie konwencji zazwyczaj nie powoduje pogorszenia sytuacji w porównaniu do poprzednio używanego środowiska.

Swobodne generowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required