O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Testowanie aplikacji

7.0. Wprowadzenie

Jeśli już na samą myśl o testowaniu programów dostajesz gęsiej skórki, to czas zastanowić się nad rozwiązaniami alternatywnymi oraz tym, co to jest testowanie. Kiedyś czynności te wykonywał najmłodszy członek zespołu, praktykant lub ktoś, kto nie był zbyt dobry, ale nie można było go zwolnić. Nikt nie traktuje testowania poważnie i nie jest ono wykonywane, dopóki program nie zostanie ukończony (przynajmniej częściowo). Jest to coś w rodzaju refleksji, która opóźnia termin wydania programu, gdy nie można sobie na to pozwolić.

Nie musi jednak być tak źle. Dla większości programistów gorsze od testowania jest debugowanie. Słysząc to słowo, od razu przywołujemy w głowie obraz programisty wpatrującego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required