O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Rozszerzanie Rails za pomocą wtyczek

14.0. Wprowadzenie

W pewnym momencie musimy rozszerzyć Rails poprzez instalację oprogramowania innych producentów, aby wykonywać zadania, do których Rails nie zostało zaprojektowane. Można to zrobić na kilka sposobów. Najczęściej wykorzystywanymi do tego celu narzędziami są RubyGems i wtyczki Rails (ang. plug-ins, można nazywać je także wstawkami lub dodatkami).

System zarządzania pakietami RubyGems nie należy do Rails, jest standardowym mechanizmem zarządzania i dystrybuowania pakietów Ruby lub gemów. Wiele z nich zostało zaprojektowanych specjalnie z myślą o Rails. Aby użyć jakiegoś gema w aplikacji Rails, trzeba dołączyć go za pomocą dyrektywy include lub require. Zazwyczaj dodawane są one za ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required