O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Grafika

15.0. Wprowadzenie

Większość stron internetowych, bez względu na to, jak są ciekawe i mądre, opiera się na tekście i obrazach. Dynamiczne aplikacje sieciowe wykonują jakiegoś rodzaju przetwarzanie, kreując część treści w locie. Logiczne wydaje się, że niektóre z tych aplikacji będą potrzebowały także możliwości tworzenia i przetwarzania grafiki. Na szczęście, dla programistów Rails liczba narzędzi do obsługi danych wizualnych cały czas rośnie.

Przykładowo jedno z najlepszych narzędzi do przetwarzania obrazów ImageMagick jest w Ruby dostępne w postaci gema. W tym rozdziale napisano, jak zainstalować i używać RMagick, które umożliwia manipulowanie obrazkami i tworzenie interesujących efektów graficznych z poziomu aplikacji.

Przyjrzymy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required