O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Od 1988 roku byłem zatrudniony jako pełnoetatowy programista WWW i pracowałem niemal ze wszystkimi popularnymi językami skryptowymi. W czasie boomu internetowego miałem pełne ręce roboty w biurze doradztwa WWW, próbując przekształcić różne pomysły biznesowe w dochodowe przedsiębiorstwa internetowe. To były bardzo ciekawe czasy; zbiorowa ekscytacja niektórymi aplikacjami WWW była zaraźliwa. Napisałem w tym czasie sporo kodu, choć część była napisana w sposób bałaganiarski, ale to mnie bawiło i stanowiło wstęp do mojej kariery, z której jestem bardzo zadowolony.

Po krachu firm internetowych atmosfera w tym sektorze uległa dramatycznej zmianie. Drastycznie ubyło pracy związanej z WWW, a ogólny entuzjazm zdawał się popadać w recesję wraz z całym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required