Rozdział 1. Techniki podstawowe

Do osiągnięcia niezawodności jest wymagana prostota.

Edsger W. Dijkstra

Od pierwszego wydania w lipcu 2004 roku środowisko Ruby on Rails stale zdobywa popularność. Rails przyciąga programistów PHP, Java i .NET swoją prostotą — architekturą model-widok-kontroler (MVC), rozsądnymi wartościami domyślnymi („konwencja nad konfiguracją”) oraz zaawansowanym językiem programowania Ruby.

Środowisko Rails miało przez pierwszy rok lub dwa słabą reputację z uwagi na braki w dokumentacji. Luka ta została wypełniona przez tysiące programistów, którzy korzystali ze środowiska Ruby on Rails, współtworzyli je i pisali na jego temat, jak również dzięki projektowi Rails Documentation (http://railsdocumentation.org). Dostępne są tysiące ...

Get Rails. Zaawansowane programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.