O'Reilly logo

Rails. Zaawansowane programowanie by Brad Ediger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Wtyczki Rails

Cywilizacje rozwijają się przez zwiększanie liczby ważnych operacji, które mogą wykonywać bez myślenia o nich.

Alfred North Whitehead

Ruby on Rails jest bardzo zaawansowany, ale nie może robić wszystkiego. Istnieje wiele funkcji, które są zbyt eksperymentalne, sytuują się poza zakresem rdzenia Rails lub są po prostu niezgodne ze sposobem, w jaki został zaprojektowany Rails (jest to w końcu opiniowane oprogramowanie). Podstawowy zespół nie może dołączać do Rails wszystkiego, co ktokolwiek sobie zażyczy.

Na szczęście Rails ma bardzo elastyczny system rozszerzeń. Wtyczki Rails pozwalają programistom na rozszerzanie i zmienianie niemal dowolnej części frameworka i udostępnianie tych modyfikacji innym w sposób hermetyczny i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required