Rozdział 4. Bazy danych

Wszystkie nietrywialne abstrakcje są do pewnego stopnia dziurawe.

Joel Spolsky

Dla wielu programistów Rails zaczyna się od bazy danych. Jedną z najbardziej interesujących funkcji Rails jest ActiveRecord, warstwa odwzorowania obiektowo relacyjnego (ORM). ActiveRecord tak świetnie realizuje zadanie ukrywania szczegółów SQL przed programistami, że niemal wydaje się to magią.

Jednak, jak mówi Joel Spolsky, każda abstrakcja jest dziurawa. Nie istnieje doskonale przezroczysty system ORM i prawdopodobnie nigdy taki nie powstanie — z powodu fundamentalnie innej natury modelu obiektowego i relacyjnego. Z tego powodu nie należy ignorować użytej bazy danych.

Systemy zarządzania bazą danych

Społeczność Rails przez lata tworzyła systemy ...

Get Rails. Zaawansowane programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.