O'Reilly logo

Rails. Zaawansowane programowanie by Brad Ediger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Wydajność

Przedwczesna optymalizacja jest źródłem wszelkiego zła (lub co najmniej jego większości) w programowaniu.

Donald Knuth (w rozmowie z C.A.R. Hoare’em)

Wydajność to interesujące zagadnienie. Optymalizacja wydajności ma często złą reputację, ponieważ jest często wykonywana zbyt wcześnie, zwykle kosztem czytelności, łatwości utrzymania, a nawet prawidłowego działania. Rails jest zwykle wystarczająco szybki, ale jeżeli nie będziemy działać prawidłowo, możemy go skutecznie spowolnić.

Zaczynając optymalizację wydajności, należy pamiętać o następujących zagadnieniach:

Usprawnienia algorytmiczne zawsze pobiją optymalizację kodu.

Bardzo kuszące jest wyciskanie ostatnich milisekund z fragmentu kodu, ale często tracimy przy tym szerszy obraz. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required