O'Reilly logo

Rails. Zaawansowane programowanie by Brad Ediger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. i18n oraz L10n

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiβ nichts von seiner eigenen. (Kto ignoruje obce języki, nie wie nic o swoim).

Goethe

Wraz z rozszerzaniem się zasięgu sieci WWW programiści zaczęli uznawać, że ich aplikacje muszą być dostosowywane do potrzeb nowych użytkowników, pochodzących z innych kultur. Internacjonalizacja to proces adaptacji oprogramowania w taki sposób, aby mogło być używane w wielu kulturach i w wielu lokalizacjach. Lokalizacja to z kolei proces modyfikacji produktu i tworzenia wersji dostosowanej do określonego języka, kraju lub lokalizacji.

Różnica między internacjonalizacją i lokalizacją może być nieostra i zmieniać się w różnych przypadkach. Jako prosty przykład rozważymy witrynę aplikacji społecznościowej. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required