O'Reilly logo

Rails. Zaawansowane programowanie by Brad Ediger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Duże projekty

Głupcy ignorują złożoność. Pragmatycy żyją z nią. Niektórzy umieją jej uniknąć. Geniusze ją usuwają.

Alan Perlis

W rozdziale tym zostanie przedstawionych kilka koncepcji związanych z wdrażaniem dużych aplikacji w ogóle, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji Rails. Są to wartościowe zagadnienia w odniesieniu do dowolnego projektu, niezależnie od używanego środowiska.

Kontrola wersji

W przypadku każdego projektu, z wyjątkiem może najmniejszych, kontrola wersji jest niezbędna. Kontrola ta jest podobna do maszyny czasu dla projektu — pomaga we współpracy, rozwiązywaniu problemów, zarządzaniu wydaniami, a nawet w administrowaniu systemem. Nawet dla pojedynczego programisty pracującego nad małym projektem na jego stacji roboczej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required