Rozdział 10. Duże projekty

Głupcy ignorują złożoność. Pragmatycy żyją z nią. Niektórzy umieją jej uniknąć. Geniusze ją usuwają.

Alan Perlis

W rozdziale tym zostanie przedstawionych kilka koncepcji związanych z wdrażaniem dużych aplikacji w ogóle, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji Rails. Są to wartościowe zagadnienia w odniesieniu do dowolnego projektu, niezależnie od używanego środowiska.

Kontrola wersji

W przypadku każdego projektu, z wyjątkiem może najmniejszych, kontrola wersji jest niezbędna. Kontrola ta jest podobna do maszyny czasu dla projektu — pomaga we współpracy, rozwiązywaniu problemów, zarządzaniu wydaniami, a nawet w administrowaniu systemem. Nawet dla pojedynczego programisty pracującego nad małym projektem na jego stacji roboczej ...

Get Rails. Zaawansowane programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.