O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Podłączanie i konfiguracja

1.0. Wprowadzenie

Kupując Raspberry Pi, tak naprawdę dokonujesz zakupu tylko gotowej płytki układu — nie posiada ona nawet zasilacza ani nie zainstalowano na niej systemu operacyjnego.

Receptury zawarte w tym rozdziale dotyczą konfigurowania oraz przygotowywania do pracy Twojego Raspberry Pi.

Do Raspberry Pi możesz podłączyć standardową klawiaturę oraz mysz (urządzenia te muszą być wyposażone w interfejs USB). Podłączenie ich jest dość proste i niczym się nie różni od podłączania tych urządzeń do komputera. Skoncentrujemy się na pewnych aspektach charakterystycznych dla Raspberry Pi.

1.1. Wybór modelu Raspberry Pi

Problem

Istnieją dwa modele Raspberry Pi — A i B. Nie wiesz, który z nich wybrać.

Rozwiązanie

Jeżeli ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required