O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Praca w sieci

2.0. Wprowadzenie

Konstrukcja Raspberry Pi pozwala na podłączenie tego urządzenia do internetu. Możliwość komunikacji sieciowej jest jedną z ważniejszych zalet tej konstrukcji. Umożliwia ona wiele nowych zastosowań, takich jak automatyzacja domu, obsługa sieci Web, monitoring sieciowy itd.

Połączenie sieciowe może być realizowane poprzez kabel Ethernet (w przypadku modelu B). Do Raspberry Pi możesz również podłączyć za pośrednictwem gniazda USB moduł Wi-Fi.

Dzięki połączeniu sieciowemu możliwe jest zdalne sterowanie Raspberry Pi z innego komputera. Przydaje się to zwłaszcza w sytuacji, w której nie mamy bezpośredniego dostępu do urządzenia lub nie podłączono do niego klawiatury, myszy ani monitora.

W tym rozdziale omówimy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required