O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Podstawy Pythona

5.0. Wprowadzenie

Programy uruchamiane na Raspberry Pi mogą być pisane w wielu językach, jednak najpopularniejszym z nich jest Python. Drugi człon nazwy Raspberry Pi pochodzi zresztą od słowa Python.

W tym rozdziale znajdziesz wiele receptur, które pomogą Ci rozpocząć programowanie na Raspberry Pi.

5.1. Wybór pomiędzy Pythonem 2 a 3

Problem

Chcesz stosować Pythona, ale nie wiesz, którą wersję wybrać.

Rozwiązanie

Stosuj obie wersje. Korzystaj z Pythona 3 do czasu, aż natkniesz się na problem, który łatwiej rozwiązać, stosując starszą wersję.

Omówienie

Python 3 jest najnowszą wersją tego języka, która jest już obecna na rynku od kilku lat. Pomimo to wielu użytkowników wciąż korzysta z Pythona w wersji 2. Systemy operacyjne Raspbian ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required