Wstęp do wydania trzeciego

Raspberry Pi od wprowadzenia na rynek w 2011 roku sprawdza się znakomicie w roli bardzo taniego komputera opartego na Linuksie, pełniącego funkcję platformy systemu wbudowanego. Potwierdza to wielu pedagogów i hobbystów.

Do chwili napisania tych słów sprzedano już ponad 20 milionów Raspberry Pi. Najnowsza wersja Raspberry Pi 4, w wersji z 4 GB pamięci, jest na tyle wydajna, że może zastąpić komputer osobisty. Dostępność oprogramowania open source do przeglądania stron internetowych, obsługi poczty elektronicznej, darmowych pakietów biurowych i programów do edycji zdjęć sprawia, że Raspberry Pi jest coraz bardziej popularny.

Najnowszy model Raspberry Pi 4 wciąż ma wejście-wyjście ogólnego przeznaczenia (GPIO), co pozwala ...

Get Raspberry Pi now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.