Rozdział 18. Raspberry Pi i Arduino

18.0. Wprowadzenie

Pomimo że Raspberry Pi idealnie nadaje się do projektów, które wymagają połączenia z siecią lub graficznego interfejsu użytkownika, złącze GPIO nie ma pinów analogowych i pod tym względem niekorzystnie wypada w porównaniu z płytkami z wbudowanymi mikrokontrolerami, takimi jak na przykład Arduino (rysunek 18.1). Na szczęście można wykorzystać Arduino i Raspberry Pi jednocześnie, łącząc je ze sobą. W tym układzie Arduino będzie pełnić rolę interfejsu dla zewnętrznych urządzeń elektronicznych.

Obraz13522.PNG

Rysunek 18.1. Płytka Arduino Uno

Płytki Arduino przypominają na pierwszy rzut oka Raspberry Pi — są ...

Get Raspberry Pi now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.