Rozdział 3. System operacyjny

3.0. Wprowadzenie

W rozdziale tym opisano wiele spraw związanych z systemem operacyjnym Linux, pod kontrolą którego działa Raspberry Pi. Wiele czynności w tym systemie wykonuje się za pomocą wiersza poleceń. Jeżeli przywykłeś do używania Windowsa lub macOS, rozpoczęcie pracy z Raspbianem może być małym szokiem. Jednak gdy się do niego przyzwyczaisz, odkryjesz, że praca z wierszem poleceń może być zaskakująco efektywna.

Tematem pierwszej receptury są proste operacje na plikach, takie jak przenoszenie plików, zmiana nazwy, kopiowanie i usuwanie plików w interfejsie graficznym, tak jak jest to robione w systemie Windows czy macOS.

3.1. Przenoszenie plików w interfejsie graficznym

Problem

Chcesz zarządzać plikami za ...

Get Raspberry Pi now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.