Rozdział 8. Kod dedykowany dla platformy

W rozdziale 7. dowiedziałeś się, jak tworzyć moduły natywne w Javie i Objective-C. Nasuwają się pytania. Czy wszystkie komponenty React Native mają swoje implementacje zarówno w iOS, jak i w Androidzie? Czy powinny? I jak obsłużyć implementacje dedykowane dla danej platformy we własnym kodzie?

Nie każdy komponent jest dostępny na wszystkich platformach i nie każdy wzorzec interakcji jest właściwy dla wszystkich urządzeń. Nie oznacza to, że nie możesz stosować dedykowanego kodu w swoich aplikacjach. W tym rozdziale omówimy dedykowane interfejsy i ich implementacje oraz sposoby włączania ich do aplikacji wieloplatformowych.

Tworzenie aplikacji wieloplatformowej w React Native nie oznacza, że musisz ...

Get React Native now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.