O'Reilly logo

Responsywne strony WWW dla każdego by Clarissa Peterson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Czym jest responsywna strona WWW?

Dziś niemal każdy, kto zajmuje się stronami internetowymi, słyszał o projektowaniu responsywnych stron WWW (Responsive Web Design — RWD), ale co ciekawe, wielu nie wie dokładnie, czym one właściwie są.

W tym rozdziale poznasz podstawy, na których opiera się responsywna strona WWW. Później poznasz nieco historii, dzięki czemu będziesz miał wyobrażenie, skąd wzięła się potrzeba responsywności i jak się ona ma do dotychczasowych metod tworzenia stron.

Dowiesz się również, dlaczego strony responsywne są zazwyczaj najlepszym sposobem tworzenia witryn internetowych, które sprawnie działają na wielu urządzeniach i ekranach różnej wielkości, a ich utworzenie w dłuższej perspektywie wymaga mniejszego nakładu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required