O'Reilly logo

Responsywne strony WWW dla każdego by Clarissa Peterson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Responsywna treść

Jeżeli uważasz, że kody HTML i CSS stanowią najważniejsze części strony WWW, warto, abyś spojrzał na nie z innej perspektywy. Użytkownicy odwiedzają Twoją stronę ze względu na jej treść (i funkcjonalność) i nie potrafią doceniać talentu projektanta ani umiejętności programisty.

Dla użytkowników odwiedzających Twoją stronę nie ma znaczenia, czy jest ona responsywna czy nie, a większość z nich prawdopodobnie nawet nie wie, co ten termin oznacza. Nie zastanawiają się, czy korzystają z urządzenia odpowiedniego dla Twojej strony i czy ekran ma właściwą wielkość. Często nawet nie zwracają uwagi, jak strona wygląda. Chcą po prostu szybko uzyskać potrzebną informację lub funkcjonalność, niezależnie od urządzenia, którym się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required