Rozdział 3. Kod HTML responsywnych stron

Do zbudowania responsywnej strony WWW użyjesz języków HTML i CSS (niekiedy wzbogacając ją również o kod JavaScript).

Nawet jeżeli Twoja praca nie polega na kodowaniu stron WWW, powinieneś nieco wiedzieć o tym, „co jest w środku” responsywnych stron, więc nie pomijaj kolejnych rozdziałów.

W tym rozdziale przyjęte jest założenie, że znasz w podstawowym zakresie język HTML. Jeżeli nie jesteś programistą, nie musisz dokładnie wiedzieć, jak wszystko działa, ale powinieneś rozumieć podstawową ideę.

Nawet jeżeli nie masz dużego doświadczenia w programowaniu w języku HTML, w tym rozdziale zawarte są pojęcia, których możesz nie znać, na przykład atrybut viewport (obszar widoku) czy zasady tworzenia stron za pomocą ...

Get Responsywne strony WWW dla każdego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.