O'Reilly logo

Responsywne strony WWW dla każdego by Clarissa Peterson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Obrazy

Dowiedziałeś się już, jak przygotować stronę WWW, zastosować w niej kilka podstawowych stylów i użyć zapytań o media w celu dopasowania układu strony do szerokości obszaru widoku.

Jednak dopóki nie umieścisz obrazów, strona będzie nudna.

Zapewne słyszałeś, że umieszczanie obrazów na responsywnej stronie jest bardzo skomplikowane. Obrazy nie zawsze są wyświetlane w takiej samej wielkości, ponieważ są elastyczne. Jak więc sprawić, aby nie trwonić pasma łącza na wysyłanie dużego obrazu do urządzenia z małym ekranem? A ponadto jak zagwarantować, że do urządzeń z wysokorozdzielczymi ekranami (retina) będą wysyłane odpowiednie obrazy?

Jest to jedno z zagadnień związanych ze responsywnymi stronami, nad którym ciągle trwają prace. Powszechnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required